HAsslövs Skola

Vi startade som friskola höstterminen 2002 genom att överta de befintliga kommunala lokalerna. Vi är uppdelade i tre klasser, F-1, 2-3 och 4-6.

Vår vision - en liten trygg & bra skola

Skola och fritidsverksamhet skall bedrivas som en ickekommersiell friskola, där de korta beslutsvägarna ger unika möjligheter. Verksamheten skall bedrivas i en nära och förtroendefull relation med hem och hembygd. Alla på skolan ska känna sig sedda och stimuleras till fortsatt utveckling.

Det finns fortfarande små, trygga skolor där alla barn blir sedda. Hasslövs skola är en sund, mysig och gemytlig skola.

Skolan drivs som en ideell förening, med styrelse där majoriteten är föräldrar till barn på skolan. Undervisningen följer gällande läroplan, LGR 22 och skolverkets nationella kursplaner för grundskolan.

BIGGAN SERVERAR MATEN MED ETT LEENDE VARJE DAG.

Vanliga Frågor & Svar

På Hasslövsskola är vi uppdelade i tre klasser. F-1, 2-3 och 4-6.

Undervisningen följer läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Lgr 22. Läs mer här.

Blanketter

Ladda ner inskrivningsblankett här.

Här kan du ladda ner blanketten för att göra ett utträde ur förskolan eller dess kö.