Hasselbo förskola

Förskolan Hasselbo är vårt senaste tillskott i vår verksamhet. Barngruppen består av ca 15 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet från kl 6 på morgonen till kl 18 på kvällen. Madelen, Cicci, Ann, Therese, och Ida heter personalen som hjälps åt att ta hand om barnen och har ansvaret för verksamheten. Vi delar upp gruppen måndag, tisdag och onsdag 8:30-13:30. Då vi är en uteförskola så är vi ute mycket under dagarna. Det vi kan göra inne, kan vi oftast göra ute också – Lära in ute!

Med barnen i fokus

Vi på Hasselbo vill ge barnen en trygg och trivsam miljö med många goda minnen av förskoletiden. Vi utgår från vårt styrdokument som är läroplanen för förskolan, samt kommer följa Hasslövs skolas inriktning på utomhuspedagogik med särskilt intresse för natur. Vi bemöter varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Genom gott bemötande, vara goda förebilder och tillhandahålla en inspirerande miljö ger vi goda förutsättningar för varje individ att utvecklas optimalt. Vi vill väcka barnens nyfikenhet till ett lustfyllt och lekfullt lärande. Barnen står i fokus och vi önskar att de ska utvecklas till självständiga och kreativa individer. Förskolan har tillgång till skolans buss som kan användas till att åka på utflykter med.

Vanliga Frågor & Svar

Från höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till kostnadsfri förskola under minst 525 timmar om året. Det innebär att barnet är garanterat förskoleverksamhet 15 timmar per vecka, men inte under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov eller jullov. Hasselbo tillämpar det genom att erbjuda 3 dagar/vecka kl 8.30-13.30.

Förskolan är öppen från 06-18 på vardagar.

Det är två månaders uppsägning på förskolan, och under denna tid betalas avgift som vanligt.

Vi tillämpar syskonförtur samt har en kölista. Anmälningsdatum är den beslutande faktorn för de barn som ej har syskonförtur. Vid ledig plats på förskolan erbjuds den i turordning enligt gällande kölista. Tackar man nej, flyttas man ner till sista plats i kölistan. Datum som gäller i kölistan är den dagen intresseanmälan inkom till förskolans rektor.

Förskolan följer läroplanen för förskolan - Lpfö 98. Läs mer här.

Blanketter

Ladda ner och fyll i intresseanmälan här.

Ladda ner barnomsorgsschema här.

Ladda ner utträdesblankett här.